Wijzigingsplan

Wijzigingsplan

Het kan voorkomen dat in een bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen om de omschakeling van bepaalde functies of bedrijven mogelijk te maken. Zo is bijvoorbeeld in een bestemminsplan Buitengebied vaak de mogelijkheid opgenomen om een langgevelboerderij te splitsen of voor het omschakelen van “Agrarisch” naar “Recreatie”, “Wonen” of “Bedrijf milieucategorie 2”. Om gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid moet een bestemmingsplan worden opgesteld. Het voordeel van een wijzigingsplan ten opzichte van een bestemmingsplan is met name dat de gemeente in principe de wijziging al mogelijk acht. Daarbij is de procedure van een wijzigingsplan korter dan die van een bestemmingsplan.

Wij hebben ruime ervaring met het opstellen van wijzigingsplannen. Waarbij wij tevens in staat om de meest voorkomende milieuonderzoeken zoals een geuronderzoek en een onderzoek bedrijven & milieuzoneringb uit te voeren.