Ruimte voor ruimte

Ruimte voor ruimte

Bijna iedere provincie in Nederland kent een stimuleringsregeling voor het saneren van veehouderijbedrijven. Zo kent bijvoorbeeld de provincie Noord-Brabant de regeling “Ruimte voor Ruimte”. Met deze regeling is het mogelijk om één of meerdere woningen te realiseren in het buitengebied indien 1.000 m² staloppervlak per woning wordt gesaneerd. Woningen mogen daarbij worden gebouwd in een bebouwingsconcentratie. Voor de sloop van de stallen en voor de realisatie van de woningen moet een nieuw bestemmingsplan worden opgesteld.

Wij hebben ruime ervaring met de Ruimte voor Ruimte regeling en het opstellen van bestemmingsplannen. Waarbij wij tevens in staat om de meest voorkomende milieuonderzoeken zoals een geuronderzoek en een onderzoek bedrijven & milieuzonering uit te voeren.