Principeverzoek

Principe verzoek

U heeft een goed idee, maar het past niet binnen het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan moet dan worden gewijzigd. Omdat het wijzigen van het plan een kostbare en lange procedure kan zijn is het slim om eerst de gemeente te raadplegen. Dit gebeurt meestal met een principeverzoek. Burgemeester en wethouders worden daarbij officieel verzocht om een formeel standpunt in te nemen ten aanzien van uw initiatief. Voorafgaand aan het principeverzoek heeft vaak al overleg met een beleidsmedewerker van de gemeente plaatsgevonden.

Een principeverzoek is meestal een uitgebreide brief waarin uw initiatief wordt beschreven en gemotiveerd. Aan de brief kunnen een of meerdere tekeningen worden toegevoegd, afhankelijk van uw initiatief.

Wij kunnen de brief en bijbehorende tekeningen voor u opstellen. Daarnaast kunnen wij samen met u het overleg met de beleidsmedewerker van de gemeente voeren.