Locatiescan

Locatiescan

U heeft een goed idee, maar u weet niet of het past binnen het bestemmingsplan? Of u heeft een perceel waarvan u wilt weten wat de mogelijkheden zijn? Wij kunnen u een op maat gemaakt advies geven over de mogelijkheden op uw locatie, in hoofdlijnen zal dit bestaan uit:

  • Wat is mogelijk binnen het bestemmingsplan?;

  • Wat is mogelijk buiten het bestemmingsplan om (binnen het geldende beleid en overige wet- en regelgeving);

  • Welke onderzoeken zijn dan noodzakelijk? (geluid, flora-fauna, geur enz.);

  • Inschatting van de risico's

Na het uitvoeren van een locatiescan kunnen wij desgewenst ook een principeverzoek indienen bij de gemeente.