Geuronderzoek

Geuronderzoek

Voor het wijzigen van een bestemmingsplan ten behoeve van een woning of verblijfsfunctie moet de geurbelasting van veehouderijen in de omgeving worden onderzocht. Wij voeren dit onderzoek uit om zo te bepalen of met het nieuwe plan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en of de veehouderijen niet worden benadeeld in hun ontwikkeling (omgekeerde werking). Dit onderzoek voor het aspect geur wordt vaak samen met een bestemmingsplan, wijzigingsplan of omgevingsvergunning voorgelegd aan de gemeente.