Bedrijven en milieuzonering

Bedrijven en milieuzonering

Voor het wijzigen van een bestemmingsplan ten behoeve van een woning of verblijfsfunctie moet de eventuele risico’s voor geluid, stof, geur en overige gevaren afkomstig van omliggende bedrijven worden onderzocht. Wij voeren dit onderzoek uit om zo te bepalen of met het nieuwe plan sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en of de bedrijven niet worden benadeeld in hun ontwikkeling (omgekeerde werking). Dit onderzoek wordt vaak samen met een bestemmingsplan, wijzigingsplan of omgevingsvergunning voorgelegd aan de gemeente.