Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit

Steeds meer activiteiten (en daarmee agrarische en industriële bedrijven) vallen onder algemene regels en zijn dus niet meer vergunningplichtig. Nadeel daarvan is dat bedrijven vaak moeilijk kunnen achterhalen welke regels voor hen gelden. Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (bekend als het Activiteitenbesluit) kent veel uitzonderingsbepalingen en verwijzingen naar andere regels zoals PGS- en BRL-richtlijnen. Wilt u weten of uw bedrijf valt onder het Activiteitenbesluit? Wilt u weten welke regels voor u van toepassing zijn? Of wilt u een wijziging van uw bedrijf melden bij de gemeente?

Wij hebben ruime ervaring met het Activiteitenbesluit en kunnen dit u helder uitleggen. Tevens kunnen wij voor u een melding Activiteitenbesluit indienen bij de gemeente.